“In harmonie samenwercken”

Welkom bij het online content harmonie plan voor Brandmerck Sneek.

Neem plaats en geniet van het online contentplan.

1. Budget & Organisatie

1.1 Content Brandmerck
Owned, Earned en Paid media
Brandmerck maakt gebruik van: owned, bought en earned media. De owned media van Brandmerck bestaat voornamelijk uit: Facebook, Youtube, LinkedIn, Instagram en Pinterest. Ook zetten ze de website in om mensen te bereiken. Brandmerck heeft weinig paid media. Ze zijn te vinden op de website Trustoo en hebben Google Ads. Earned content staat voornamelijk op de website van Brandmerck zelf. Klanten laten hier een review & feedback achter.

Hero, Hub & Help content
De hero-content van Brandmerck bestaat uit een: E-book publicatie, Visuele blauwdruk en jaarlijks een maatschappelijke actie. De hub-content bestaat uit een terugkerende videosessie, nieuwsbrief, videoserie, downloadebles en een artikelserie rondom cases. De help content bestaat vooral uit: een blogserie, op de banck met, how to's in tekstvorm en algemene socialsposts.
Bekijk contentanalyse
1.1 Content Brandmerck
Volwassenheidsfase
Er kan gesteld worden dat Brandmerck zich bevindt in de integratiefase. De content die Brandmerck beheert en creëert is niet alleen gericht op het aanbieden (verkopen) van de dienst. De content van Brandmerck is gericht op de klanten. De aanvullende content zoals de blogs, ‘achter de schermen’, etc. is niet alleen gericht op het aanbieden van de klant, maar geeft ook het verhaal van Brandmerck weer.

Budget
Het budget dat Brandmerck ter beschikking stelt, voor de middelen uit het marketingcontentplan, is +/- €2000,-. Dit bedrag is bestemd voor de content van het bedrijf. Het bedrag kan variëren en is dus in hoogte afhankelijk van de kwaliteit van de content die geleverd wordt. Bij een waterdicht content plan kan het budget omhoog worden gesteld als dit nodig is. Zitten er veel gaten in het content plan dan zal het budget minder zijn.
Bekijk contentanalyse
1.2 Concurrentie Brandmerck
Inleiding concurrentie
Brandmerck is een online marketing Bureau, zij bieden SEO, SEA en SMM diensten aan. In de concurrentie analyse zal Brandmerck dus vergeleken worden met bedrijven die soortgelijke diensten aanbieden of ook in deze sector actief zijn.

Concurrenten
Rocket Digital, VDMmarketing, Tommorowmen, Junction en Zaga Ditigal zijn allemaal online marketingbedrijven in het noorden van Nederland. Deze zijn gevonden op google met termen als ‘online marketingbureau Friesland’ of ‘online marketingbureau Groningen’. De concurrentiematrix zal Brandmerck met de concurrenten vergelijken op het gebied van diensten, promotie, doelgroep en USP/ missie.
Bekijk concurrentiematrix
1.3 Interviews doelgroep
Kwaliteitseisen onderzoek
Tijdens het onderzoeken van de doelgroep is er gebruik gemaakt van interviews. Er zijn interviews afgenomen bij potentiele klanten en er ik gekeken naar interviews uit eerder onderzoek bij Brandmerck onder de huidige klanten.
Op basis van de betrouwbaarheid en de validiteit van de interviews kan de kwaliteit van het onderzoek vastgesteld worden. Hierdoor wordt duidelijk hoe goed de onderzoeksmethoden iets gemeten hebben om inzicht te krijgen in de problemen van klanten of mogelijk verbeteringen voor het bedrijf Brandmerck. Door de problemen en de mogelijke verbeteringen in kaart te brengen kan het doel van het onderzoek bereikt worden.
Bekijk kwaliteitseisen onderzoek
1.3 Interviews Doelgroep
Inleiding interviews
Om de belangen van de doelgroep beter in kaart te krijgen zijn er interviews gehouden. Deze zijn gehouden onder de doelgroep: marketeers van MKB bedrijven. De onderstaande punten zijn de belangrijkste bevindingen van deze interviews.

Belangrijke uitkomsten interviews
Online marketing wordt vaak uitbesteed.​
Bedrijven ervaren online marketing als complex en moeilijk.​
Willen vooral resultaat. Hogere omzet door X.
Willen zicht houden op werkzaamheden van Online marketingbureau.​
Bedrijven zoeken voornamelijk via hun netwerk (mond-tot-mond).

Interview huidige klanten
Klanten zijn vaak via-via bekend met Brandmerck. Deze komen binnen via bijvoorbeeld de ondernemers vereniging of sponsorclubs.
Bekijk interviews
Previous
Next

2. Contentdoelen & doelgroepen

2.4 Contentdoelen
Kennis
Brandmerck wil door het gebruiken van content de merkbekendheid onder marketeers met 20% verhogen in Friesland voor 2023. 

Houding
Door problemen op te lossen en vragen te beantwoorden waar klanten mee zitten, wil Brandmerck bij 10% van de huidige klanten een vertrouwensband creëren. 

Gedrag
Brandmerck wil in het jaar 2022  15 nieuwe marketeers contracteren 
Previous
Next

3. Content- strategie en tactiek

3.1 Domein & Missie statement
Domein
Het domein waar Brandmerck in opereert zijn online marketingdiensten. Dit zijn: zoekmachine optimalisatie (SEO), zoekmachine advertenties (SEA) en sociale media marketing (SMM).

Content missie statement
De missie van Brandmerck is: samen online groeien en ambities waarmaken. Het gedeelte "samen" is volgens de doelgroep niet altijd gemakkelijk. Het houden van zicht op de werkzaamheden is vaak moeilijk. Daarom moet het werken samen in perfecte harmonie gebeuren (zie 3.4). Vanuit hier is het volgende content missie statement geformuleerd: samen met klanten de perfecte harmonie creëren om samen de beste resultaten te behalen.
ROEM-model
3.2 Contentdoelen
Kennis
Brandmerck wil door het gebruiken van content de merkbekendheid onder marketeers met 20% verhogen in Friesland voor 2023. 

Houding
Door problemen op te lossen en vragen te beantwoorden waar klanten mee zitten, wil Brandmerck bij 10% van de huidige klanten een vertrouwensband creëren. 

Gedrag
Brandmerck wil in het jaar 2022  15 nieuwe marketeers contracteren 
3.3 Inzichten doelgroep
Omschrijving doelgroep
Marketeers binnen MKB en groot MKB die niet genoeg specialisten in huis hebben voor online marketing óf behoefte hebben aan ondersteuning van een online marketing bureau.

Gains doelgroep
Online onvindbaarheid verhogen om op deze manier eerder omzet te generen. Zonder zichzelf te verdiepen in het vakgebied.

Pains doelgroep
Geen specialist in huis voor dit specifieke vakgebied. Het doen van online marketing is redelijk complex. Bij uitbesteding is er weinig zicht op werkzaamheden.
3.4 Centraal Thema
Samenwerken in "Harmonie"
Zoals bij het missie statement al werd geformuleerd is, kan het samenwerken af en toe wat complex zijn. Dit komt, omdat de doelgroep vaak geen zicht heeft op, of idee heeft van de werkzaamheden van het online marketingbureau (zie 3.3). Daarom is het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt. Alle dingen dienen in perfecte harmonie te zijn. Net zoals bij een orkest; speelt er één iemand uit de maat, dan klinkt het gelijk niet meer goed.
3.5 Storytelling, format en tone of voice
Formats
De huidige formats van Brandmerck zullen worden ingezet voor deze storyline. Het gaat hierbij om de website en de socials.

Storytelling
Elk bedrijf heeft mogelijkheden op het gebied van storytelling. Storytelling kan vaak bedacht worden uit de WHY van een bedrijf. In het geval van Brandmerck is dit: de onlinewereld openen om samen ambities waar te maken. Samenwercken is hierbij het thema wat zorgt voor de rode draad binnen de storytelling. Hierover kunnen verhalen verteld worden.

Tone of voice
De tone of voice die gebruikt wordt zal voornamelijk informeel zijn. Dit heeft te maken met de "jongheid" van het bedrijf. Daarom wordt de aanspreekvorm "je, jouw en jij" gebruikt. Verder worden veel woorden die eindigen met een "k" vervangen door "ck"; schrijfwerk wordt schrijfwerck. Dit heeft te maken met de merknaam van Brandmerck.
3.6 Contentstructuur
Storytelling
Zoals bij het missie statement al werd geformuleerd is, kan het samenwerken af en toe wat complex zijn. Dit komt, omdat de doelgroep vaak geen zicht heeft op, of idee heeft van de werkzaamheden van het online marketingbureau (zie 3.3). Daarom is het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt. Alle dingen dienen in perfecte harmonie te zijn. Net zoals bij een orkest; speelt er één iemand uit de maat, dan klinkt het gelijk niet meer goed.
3.7 Tactisch & operationeel contentplan
Tactisch contentplan
Hier staat centraal welke content wordt er in welke vorm wordt ingezet via welke kanalen zodat de doelen bereikt worden. Om deze vraag te beantwoorden zijn er per fase van de publieksreis verschillende onderwerpen uitgewerkt in perfecte harmonie te zijn. Net zoals bij een orkest; speelt er één iemand uit de maat, dan klinkt het gelijk niet meer goed.

Operationeel contentplan

Zie operationeel contentplan
Tactisch contentplan
Previous
Next

4. Contentplanning

In dit deel staat de contentplanning en contentkalender. Er is op basis van een geheel jaar een planning gemaakt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen: hero, hub en help content. 

5. Contentcreatie & ontwerp

13 succesfactoren
Aandacht gevend
Aandacht gevende content richt zich vooral op aansprekende titels en op de vraag of wat content de doelgroep gaat opleveren. Zo wil Brandmerck de aandacht trekken bij de doelgroep met de rubrieken ‘Brandmerck legt uit’ en ‘Wist je dat?’. Men komt in aanraking met Brandmerck omdat zij hulp nodig hebben met online marketing. De doelgroep is dus opzoek naar meer informatie.

Visueel
Visuals bereiken het brein sneller dan tekst en daarbij is 90% van de informatie die verwerkt wordt visueel. Het is dus belangrijk om niet alleen maar teksten te plaatsen maar dus visueel te maken door afbeeldingen toe te voegen. De content middelen die zijn ontwikkeld zijn visueel en worden gedeeld op visuele kanalen als Facebook en Instagram.
13 succesfactoren
Onderscheidend
Bij onderscheidende inhoud gaat het er om wat er specifiek anders is aan de inhoud en de aanpak van de content ten opzichte van de concurrentie. Hier speelt Brandmerck met name op in met het gebruik van YouTube waar Brandmerck dieper ingaat op de verschillende onderwerpen waar Brandmerck zich mee bezig houdt.

Crossmediaal
Hier staat centraal of er gebruik wordt gemaakt van verschillende kanalen en vormen en of deze op de juiste manier naar elkaar verwijzen. Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende kanalen die aan elkaar worden gelinkt door het verstrekken van informatie en het harmoniseren.
13 succesfactoren
Actiegericht
Welke call to actions worden er toegevoegd? Hier gaat het om activerende teksten als ‘Geef je team op’. Hierbij wordt opgeroepen om deel te nemen aan een online webinar.

Doelgericht
Op welke pijnpunten, behoeften of wensen wordt er ingespeeld? Met de content wordt ingespeeld om de pijnpunten en de behoeften van de doelgroep. Namelijk het gebrek aan een optimale marketingafdeling en de behoefte aan meer kennis en harmonisatie.

Overtuigend
Hoe gaat de content de doelgroep overtuigen? Dit doet Brandmerck met teksten als ‘Brandmerck helpt jou tot het gewenste resultaat te komen’. Dit bijvoorbeeld als resultaat van deelname aan de online webinar.
13 succesfactoren
Waardevol
De content is waardevol omdat er informatie wordt gedeeld met de doelgroep die de doelgroep verder kan helpen met zijn/ haar vragen.

Emotie-opwekkend
De content als de Facebook community moet zorgen voor meer verbinding tussen Brandmerck en haar doelgroep.

Shareable
De content wordt gedeeld op openbare kanalen die voor iedereen toegankelijk zijn en de content wordt daarnaast openbaar gepubliceerd waardoor het mogelijk is om deze content met anderen te delen.

Plakkracht
Door de rubriek ‘de klant aan het woord’ die om de twee weken op Facebook wordt gepubliceerd blijft de lezer benieuwd naar de volgende verhalen van andere klanten.
13 succesfactoren
Eenduidig
De content is eenduidig omdat de hoofdonderwerpen op elkaar en het thema aansluiten. De content is te herkennen de constante vormgeving van beeld, kleur en lettertype.

Navolgbaar
Brandmerck is goed te vinden, mede door het gebruikt van zoekwoorden en hashtags. Daarnaast kan via inzichten achterhaald worden hoe call to actions, zoals het subscriben op de webinar, scoren.

Previous
Next

6. Content & Concepttesten

Er zijn verschillende middelen getest aan de hand van een A/B test. Deze resultaten zijn gebruikt voor de uiteindelijke middelen. De resultaten en het plan van aanpak zijn hieronder te vinden. 

7. Contentpromotie & Conversatie

7.1 COBRA-model
Introductie
Voor het promoten van de content die gecreëerd is voor Brandmerck is een social media plan nodig. Een online conversatie via de social media kanalen is belangrijk. Net als een branded community, om meer merkloyaliteit te creëren.

COBRA-model
Bedrijven willen graag beter online vindbaar zijn. Beter online vindbaar zijn betekent sneller gevonden worden, meer aankopen en meer bezoekers op je website.  Brandmerck kan jou als bedrijf helpen bij deze doelen.   Een veel voorkomende benaming voor merk gerelateerd gedrag van consumenten via social medianetwerken zijn consumers’ online brand-related activities (COBRA’S)   Het type merk gerelateerd van Brandmerck gedrag is bijdragen of ook wel contributing.   Brandmerck levert een bijdrage aan merkcontent. Dit merkgerelateerde gedrag is actief en vraagt of om een handeling van de consument. Een voorbeeld van een handeling is een reactie achter laten of het bericht delen of liken.
7.1 COBRA-model
Typen motivaties
Er zijn 6 typen motivaties en behoeftes die leiden tot COBRA’s namelijk:  Informatie,  Entertainment,  Integratie en sociale interactie,  Persoonlijke identiteit, Beloning   en Empowerment    3 van deze 6 typen behoren tot de merkidentiteit van Brandmerck namelijk: informatie, merk identiteit en beloning.    Om bijdragen te stimuleren werkt het belonen van de consument goed zoals prijsvragen en gratis lezingen of Webinars. 
7.2 Community management
Community Brandmerck
Een brand community betekent dat er een gezamenlijke interesse is in het merk. In dit geval dus Brandmerck. Brandmerck vormt een community, doordat ze hulp bieden aan andere bedrijven met online marketing. De gezamenlijke interesse is dus online marketing. Door middel van de social media kanalen communiceert Brandmerck met klanten en potentiele klanten. Het merkvertrouwen en de loyaliteit neemt toe door social media brand community ’s. De community die relevant is voor Brandmerck is een community die gaat over online marketing strategieën, social media, Google en vindbaarheid.

3 soorten community's
Er zijn drie soorten branded community ‘s: community of interest, service community en onderzoek community. De community die het beste bij Brandmerck past is
7.2 Community management
Community met content strategie
Het is belangrijk dat het community plan aansluit op de geformuleerde content strategie. In het ROEM-model in stap drie staat duidelijk beschreven wat het centrale thema is, welke bijdrage geleverd gaat worden aan het publiek, en wat de pijnpunten en voordelen van het publiek of doelgroep zijn. Dit is dan ook de basis voor het community plan. Het thema voor het content plan is ‘harmonie’. Hoe Brandmerck in harmonie samenwerckt, om zo aan klanten en marketeers te laten zien wat marketing kan doen voor je bedrijf.

Community & thema
Als bedrijf kun je bepalen waar je online aanwezig wilt zijn op welke manier. Het is belangrijk aanwezig te zijn bij relevante community ’s wat betreft het centrale thema: Harmonie. Relevante keywords voor Brandmerck zijn woorden als marketing, social media, strategie, online groei etc. De platformen die het meest relevant zijn, zijn Instagram, Facebook, Youtube en LinkedIn. Het content plan richt zich op het aanspreken van huidige klanten, potentiele klanten en dan met name marketeers binnen MKB bedrijven.
7.3 Storytelling & Influencers
User generated storytelling
User generated storytelling, een belangrijk onderdeel voor het opbouwen van merkvertrouwen. Verhalen van het publiek zijn namelijk geloofwaardiger dan die van het bedrijf zelf. De verhalen van samenwerkingen van Brandmerck met klanten op de website zijn user generated story ‘s. Klanten kunnen deze dan delen en dit draagt ook bij aan de betrouwbaarheid.

Klanten als ambassadeur
Klanten kunnen ambassadeur gemaakt worden als ze dat zouden willen. Ze kunnen dan regelmatig hun ervaringen met Brandmerck delen op hun eigen sociale media kanalen. Dit is een handige manier van promotie om meer klanten te werven. In het bedrijfsleven komen organisaties vaak toch via via bij een marketingbureau uit. Als klanten verhalen delen, dan breidt dit dus het netwerk uit. Ook werknemers en familieleden zouden ambassadeur kunnen worden door regelmatig posts van Brandmerck te delen op eigen social media kanalen om zo ook het bereik te vergroten.

Klanten als ambassadeur
Influencers kunnen op diezelfde manier ingezet worden, maar dit is echter niet heel relevant voor Brandmerck. Dit voegt niks toe aan het content plan. Dit past niet binnen de context en het doel van het content plan voor Brandmerck.
Previous
Next

8. Analyse & Optimalisatie

Lees hier over de verwachte resultaten van de campagne en het mogelijke budget om de campagne te implementeren.

Met een speciale dank
aan Brandmerck Sneek

Groeten, Marrin, Amber, Rianne, Carmen, Jan en Erwin

Wij maken gebruik van cookies. Hierdoor kunnen wij onze prestaties voor jou verbeteren. Lees meer.